Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació (SAAC) plantilla


En aquesta formació virtual de 20h, coneixerem que són el SAAC i la seva aplicació en els diferents àmbits educatius.

Paper i funcions de la monitora de suport a les NEE (plantilla)

En aquesta formació virtual de 10h, coneixerem quines són les funcions bàsiques de les monitors de suport a les NEE.

Agressivitat i conductes disruptives en l'adolescència (plantilla)

En aquesta formació virtual de 20h coneixerem les millor estratègies per afrontar les conductes disruptives amb adolescents.

Monitors Online (plantilla)Part teòrica del curs de monitors i monitores semipresencials (substituït per llibre digital)

Pèrdua i dol (plantilla)


En aquesta formació virtual de 10h, coneixerem el conceptes més importants relacionats amb el procés i dol quina pot ser la nostra intervenció educativa per acompanyar infants davant d'aquest fenómen. 

Modul complementari (plantilla)


En aquesta formació virtual de 10h, treballarem sobre dues temàtiques principals: la sensibilització en igualtat de gènere i la sensibilització mediambiental.