23150- Vetllador/a de Suport a la Inclusió escolar_1

En aquesta formació  de 30h en modalitat teleformació, coneixerem quines són les funcions bàsiques de les monitors de suport a les NEE. Així mateix ens endinsarem  de forma breu en els diferents tipus de necessitats educatives i com podem oferir un suport.