24322 CONDUCTES DISRUPTIVES

resolucio

En aquesta formació virtual de 4 h coneixerem el concepte de resolució de conflictes, així com estratègies i models d'intervenció per afrontar-lo de forma assertiva i postiva.