24324 PARTICIPACIO INFANTIL

resolucio

En aquesta formació virtual de 30h coneixerem el concepte de resolució de conflictes, així com estratègies i models d'intervenció per afrontar-lo de forma assertiva i postiva.

Teacher: Daniel Duran