Modul complementari (plantilla)


En aquesta formació virtual de 10h, treballarem sobre dues temàtiques principals: la sensibilització en igualtat de gènere i la sensibilització mediambiental.