19433 - Trastorn Espectre Autista (Atenció a la diversitat)


En aquesta formació virtual de 30h, coneixerem què és el Trastorn de l'Espectre Autistat, les seves característiques i un seguit de recursos i estratègies per a la intervenció.