20274-Com fer un projecte? Disseny i gestió de projectes

Aquest curs online de disseny de Projectes és una proposta formativa que ens vol aportar recursos, metodologies, eines... per al disseny, seguiment i avalauació de projectes que es desenvolupin o es vulguin desenvolupar a les entitats.

Aprendrem de tots i totes. Aporteu les vostres idees participant en els fòrums que es proposen en cada mòdul: la vostra opinió és fonamental!!!

Teacher: MONTSE MATEO