20298- TEA-Trastorn Espectre Autista


En aquesta formació virtual de 10h, coneixerem què és el Trastorn de l'Espectre Autistat, les seves característiques i un seguit de recursos i estratègies per a la intervenció.