19458_Modul complementari- FCO_19_DAMTUR19-20_459_0161497/002


En aquesta formació virtual de 10h, treballarem sobre dues temàtiques principals: la sensibilització en igualtat de gènere, la sensibilització mediambiental i la inserció laboral.