20319 - Atenció a la diversitat: Autisme - CP


En aquesta formació virtual de 30h, coneixerem què és el Trastorn de l'Espectre Autistat, les seves característiques i un seguit de recursos i estratègies per a la intervenció.