20392_Modul complementari Fundación


En aquesta formació virtual de 10h, treballarem sobre dues temàtiques principals: la sensibilització en igualtat de gènere, la sensibilització mediambiental i la inserció laboral.