21275- Aplicació de TICs a la formació

En aquesta formació virtual de 30h coneixerem com integrar les TIC en l'àmbit de la formació i l'educació. 

Teacher: roger llopart