21130 - Atencio a la diversitat: Dislexia

En aquesta formació virtual de 20h coneixerem les principals característiques de la dislèxia i recursos per a poder intervenir a nivell educatiu.