21344 - Abús sexual infantil

Millorarem la capacitat de detecció i identificació de casos de maltractament infantil i/o abús sexual a menors en context educatiu, facilitant eines útils i tècniques a professinals que treballin a àmbit sanitari, garatint que millori la seva capacitat d'intervenció sobre aquests casos amb garanties de suport a l'infant de forma ètica i professional.