21103-Monitora de suport a la inclusió escolar

En aquesta formació virtual de 30h, coneixerem quines són les funcions bàsiques de les monitors de suport a les NEE. Així mateix ens endinsarem  de forma breu en els diferents tipus de necessitats educatives i com podem oferir un suport.