22180 -Violencia masclista

En aquesta formació virtual de 30h coneixerem les eines per identificar i conèixer el marc sociocultural en el que es presenten situacions de violència masclista, els diferents tipus de violència i afavorir una major presa de consciència sobre els processos interns i de relació entre víctima i agressor.