22167- MONITOR/RA JUNYPart teòrica del curs de monitors i monitores semipresencials (substituït per llibre digital)