La música com estratègia d'intervenció

Musicoterapia

Coneixem els conceptes més importants relacionats amb la teràpia musical.