Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació- SAAC (plantilla)


En aquesta formació virtual de 20h, coneixerem que són el SAAC i la seva aplicació en els diferents àmbits educatius.