Paper i funcions de la monitora de suport a les NEE (plantilla)

En aquesta formació virtual de 10h, coneixerem quines són les funcions bàsiques de les monitors de suport a les NEE.