Tècniques de mobilitat i desplaçament al centre educatiu (plantilla)


En aquesta formació virtual de 10h, coneixerem diferents recursos i tècniques en relació al desplaçament a l'aula i al centre educatiu dels infants amb mobilitat reduïda.