LSC Llengua de Signes Catalana- Grup 2

En aquesta formació virtual de 20h coneixerem els aspectes més rellevant de la sordesa així com de la LSC.